Job Board | TalentRoverVpis v bazo iskalcev zaposlitve
Slovenia
JN -122017-2712
Vpišite se v bazo iskalcev zaposlitve in bodite prvi seznanjeni z najnovejšimi prostimi delovnimi mesti.

S prijavo se izrecno strinjate, da se vaši osebni podatki shranijo v našo bazo iskalcev zaposlitve v skladu z izjavo o varstvu osebnih podatkov.
Za prijavo najprej sprejmite splošne pogoje, nato pa nadaljujte na naslednij korak:

       Sprejemam splošne pogoje ter izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki jih najdete tukaj

       Želim prejemati Adecco novice in drugo komunikacijo o delovnih mestih

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Izjavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, varovali ter ravnali z njimi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, trenutno je to Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – UPB1)

Vaših podatkov brez vašega privoljenja ne bomo pod nobenim pogojem uporabili, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali, za zapolnitev delovnega mesta na katerega ste se prijavili oz za posredovanje vaših osebnih podatkov potencialnim delodajalcem z namenom iskanja zaposlitve.. Vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki bodo vselej uporabljeni zgolj v namene, ki so v skladu z zakonom, in nikakor ne v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja in obdelave bodo vaši osebni podatki zbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani, razen tistih, ki bi ev. bili opredeljeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja tovrstno gradivo. 

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov info@adecco.si

Zagotavljamo vam, da bomo na vašo pisno zahtevo, naslovljeno na navedeni naslov:
•  omogočili vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter njihovo prepisovanje 
•  potrdili, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočili vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter vam omogočili njihovo prepisovanje ali kopiranje 
•  posredovali seznam, kateri osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, komu, kdaj in na kakšni podlagi, so bili v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani 
•  omogočili vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in metodo obdelave 
•  dopolnili oziroma popravili osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni 
•  blokirali ali izbrisali osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva.


Zagotavljamo vam, da bomo sprejeli vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da bomo poskrbeli, da se:
•  varujejo prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programska oprema 
•  varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki 
•  preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu 
•  vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih 
•  omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov
 ---------


.
All Rights Reserved.